INLOGGEN  

Veldhuizen de Birk is een accountantskantoor dat bestaat uit een enthousiast team informele, maar zeer professionele medewerkers. Wij staan garant voor kwaliteit en sociale betrokkenheid. Het draait bij ons niet alleen om cijfers, maar vooral om mensen waarbij wij een persoonlijke en oplossingsgerichte aanpak bieden. Hierdoor zijn wij in staat een meerwaarde te creëren, die zowel de opdrachtgever als onze medewerkers voldoening geeft.
Monique
van der Snoek

assistant accountant

Jan
Blankenstijn

accountant

John
Veldhuizen

accountant & vennoot

Arjan
de Birk

fiscalist & vennoot

Mariette
Henken

assistant accountant

Ruud
Avezaat

assistant accountant

Kim
van Ling

secretaresse

Boekhouding

Bij het voeren van de boekhouding draait het om eenvoud. Ons kantoor biedt verschillende technieken om samen de boekhouding op effectieve wijze te voeren. In het filmpje wordt u hierover in 2 minuten bijgepraat.
BEKIJK FILMPJE
Dashboard kerngegevens

Om grip te houden op uw omzet, kosten en winst bieden wij overzichtelijk dashboard. Dit dashboard haalt de actuele gegevens direct uit uw boekhouding en geeft de uitkomst op grafische wijze weer.
BEKIJK FILMPJE
Salarisadministratie

Voor de Loonverwerking kunt u als werkgever inloggen op een overzichtelijk portaal. Hierin staan onder meer de loonstroken en betaalstaat voor u klaar. Daarnaast biedt het portaal de mogelijkheid om deze aan te vullen met het gehele personeelsdossier. Uw werknemers krijgen vervolgens eenvoudig toegang tot hun loonstrook via een app op hun mobiele telefoon.
BEKIJK FILMPJE


Missie Veldhuizen de Birk

Onze missie is het ontwikkelen van een duurzame relatie met klanten en medewerkers. Het anticiperen op situaties, door wederzijds begrip en inleving. Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling.


Visie Veldhuizen de Birk

Veldhuizen de Birk wil een discrete sparringpartner zijn voor klanten op fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch gebied. Hierbij staan professionaliteit, inlevingsvermogen en een proactieve houding voorop. Daarnaast draait het bij Veldhuizen de Birk niet alleen om cijfers, maar vooral om mensen. Wij hechten een grote waarde aan betrokken maatschappelijk ondernemen. Veldhuizen de Birk wil haar regionale positie de komende jaren verder uitdiepen.
De markt verandert en wij veranderen mee. De tijd dat de reguliere werkzaamheden op basis van uurtarief worden gefactureerd is wat ons betreft voorbij. Wij werken graag met een vooraf afgesproken prijs. Onze diensten zijn op overzichtelijke wijze gebundeld. U kunt per dienst steeds kiezen tussen een "basis" en "extra" variant. Uiteraard blijft het ook mogelijk dat onze werkzaamheden op basis van uurtarief worden gefactureerd. U mag het zeggen!


Graag houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarom publiceren wij meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. De meest recente versie kunt u hieronder downloaden.Nieuwsbrief kwartaal 02 2018


Algemene Voorwaarden

Ons kantoor maakt gebruik van algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden altijd ter hand gesteld, maar kunt u ook op onze website nalezen.
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden


Klokkenluidersregeling

Naast een klachtenprocedure zijn wij van mening dat medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid moeten hebben om - zonder gevaar voor hun rechtspositie  -  vermeende onregelmatigheden aan de orde te stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem neerleggen bij onze vertrouwenspersoon.
Klik hier voor onze klokkenluidersregeling


Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u daarover een klacht indienen bij ons kantoor. Gemelde klachten worden uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk door ons afgehandeld.
Klik hier voor onze klachtenprocedure


Bezoekadres: Dorpsstraat 73  3941 JL  Doorn      Telefoon: 0343 416 800

Postadres: Postbus 184  3940 AD  Doorn             Email: info@vdbdoorn.nl

VERTREKPUNTBESTEMMINGInloggen Unit 4Handleiding Werkgeversportaal

Handleiding Werknemersportaal

Handleiding Mobiele Applicatie


Template medewerkers aanmelden

Wij hanteren een speciale Excel template om nieuwe medewerkers aan te melden.
Template Downloaden